Colofon

Dit webmagazine over de gevolgen van corona voor de culturele sector is een uitgave van de Amsterdamse Kunstraad.

Felix Rottenberg, voorzitter
Guikje Roethof, algemeen secretaris

Redactie

Sjaiesta Badloe
Cindy Castricum (hoofd- en eindredactie)
Diana Hoilu-Fradique
Özkan Gölpinar
Liza Titawano

Medewerkers

Adinda Akkermans
Jenna Arts
BLINKfotografie
Rineke van Houten
Maurice Swirc

Vormgeving en realisatie

Context – creative studio

Contact

www.kunstraad.nl
post@kunstraad.nl

De kunstraad heeft haar uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat wordt gebruikt te achterhalen en te vermelden. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming verleent, neem dan contact op met de kunstraad.

Amsterdam, juni 2020